Persbericht, 11 oktober 2010

 

Nederland gaat als kennis- en innovatieland verloren

DE KUNST VAN VANDAAG IS HET ERFGOED VAN MORGEN

De langetermijngevolgen en de economische effecten van de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur zijn zo ingrijpend, dat een viertal presentatie-instellingen voor beeldende kunst het initiatief hebben genomen tot een gezamenlijk platform, De Zaak NU.

De Zaak NU zal opkomen voor de belangen van presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven, die tot nu toe nog niet georganiseerd zijn. De Zaak NU wil namens deze instellingen gesprekspartner zijn voor de overheid en het bedrijfsleven, om vanuit kennis en inhoud mee te denken over de toekomst van de beeldende kunst en het kunstbeleid in Nederland . De Zaak NU zal ook aansluiting zoeken bij andere belangenbehartigers in de cultuursector.

Nederland wordt internationaal geroemd vanwege een gedifferentieerde infrastructuur voor de presentatie van beeldende kunst. Juist deze organisaties en instellingen maken de productie van nieuwe kunstwerken mogelijk en bieden de noodzakelijke reflectie op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Bovenal functioneren zij als bemiddelaar tussen de kunst en het publiek. Zij vormen de basis voor innovatie, economische ontwikkeling en vooral maatschappelijke vernieuwing en bewustzijn.

Het nieuwe regeerakkoord presenteert harde bezuinigingen op kunst en cultuur. Binnen de onevenredige bezuinigingen van meer dan 20% op de cultuursector wordt met name de kunstproductie hard aangepakt. Tegelijkertijd wordt het belang van de erfgoedsector onderkend en veilig gesteld. Dat betekent voor de kunsten een bezuiniging van ruim 50%, een halvering van het budget voor de productie en presentatie van hedendaagse kunst. De plannen kunnen een desastreuze uitwerking hebben op de internationale positie van Nederland. Als deze plannen worden gerealiseerd zal Nederland de ambitie zich te profileren als kennis- en innovatieland niet kunnen waarmaken en komt de vitaliteit van de Nederlandse cultuur internationaal sterk onder druk te staan.

Initiatiefnemers van De Zaak NU zijn Guus Beumer (Marres, Maastricht), Katja Diallo (Noordkaap, Dordrecht), Maria Hlavajova (BAK, Utrecht) en Arno van Roosmalen (Stroom Den Haag).

(in aanbouw) http://www.dezaaknu.nl/