Bron: Kunsten 92
juni 2010 Kunst en cultuur leggen Nederland geen windeieren

De brochure ‘Cultuur verrijkt onze samenleving’is een oproep aan de politiek het belang van kunst en cultuur te bezien in een brede visie op de toekomst en te voorkomen dat bezuinigen de sector onevenredig hard zullen treffen. Kunsten ’92 geeft vijf aanbevelingen die hierbij van groot belang zijn en zal de komende tijd zoveel mogelijk aandacht hiervoor vragen bij de landelijke politiek. Culturele instellingen wordt gevraagd hun besturen op dit document te attenderen. Wilt u extra exemplaren ontvangen? Stuur dan een mail aan info@kunsten92.nl.
Vijf aanbevelingenvoor effectiever cultuurbeleid>> download hier de tekst brochure.pdf

OOK:

MAGAZINE #42 – MEI 2010
Kunst is….
In deze editie veel aandacht voor wat de positie van kunst is in het politieke debat en over de scheidslijnen met andere gebieden als media en creatieve industrie.
Download Kunsten92 Magazine #42 mei 2010 – Kunst is… (1569 kB)