Nieuwsbank.nl 3-12-2010

Anna Tilroe pleit voor nieuw elan in actuele kunstwereld

Anna Tilroe, bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, publiceerde De ja-sprong, Naar een nieuwe vitaliteit in de kunst. In dit pamflet bespreekt zij de overheersende rol van de kunstmarkt, de invloed van die markt op de kunstinstituten, de rol die kunstenaars, curatoren en verzamelaars in deze constellatie spelen, en wat de kritiek en het museum zouden kunnen doen om tot de onafhankelijke waarde van de kunst weer te herstellen. Ze pleit voor een nieuw elan dat recht doet aan de historie en tegelijkertijd de wereld van nu het hoofd kan bieden.

lees meer >>>