Cultuur-Ondernemen

‘Cultuur-Ondernemen heeft haar standpunt ten aanzien van de kabinetsplannen om de WWIK af te schaffen eind november kenbaar gemaakt in een brief aan staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kern van de brief is dat afschaffing per saldo kostenverhogend werkt voor de samenleving’.

‘meer dan 90% van de WWIK-kunstenaars heeft na gemiddeld twee jaar een eigen beroepspraktijk opgebouwd. Mede dankzij dit hoge uitstroompercentage is de WWIK een succesvolle regeling voor culturele ondernemers.’ Lees meer >>>