www.Artez.nl

Hoe belangrijk is het kunstonderwijs voor de samenleving?Waar leiden kunstacademies voor op? Die vragen lijken relevanter dan ooit omdat het antwoord alles te maken heeft met de waarde die de samenleving aan de kunst wil toekennen.

-Er wordt veel over kunst gepraat maar niet veel mensen weten wat er nodig is om een creatief proces goed te laten verlopen. Nog minder mensen zien de impact die het creatieve en beeldende vermogen op een samenleving heeft of zou kunnen hebben.
-Academies pronken graag met oud-studenten die succes hebben in de kunst. Er is ook een grote groep kunstenaars die zich op een andere wijze prima redt na de academie. Zij blijken in staat hun creativiteit los te koppelen van het verwachtingspatroon van de kunstopleiding en boeken succes als producent, ondernemer, kok, docent, wetenschapper, popmuzikant of politicus.
In opdracht van Fine Art ArtEZ onderzocht Het instituut welke bijdrage het kunstonderwijs levert aan een breed cultureel fundament van onze samenleving. Het instituut ging daarvoor te rade bij alumni van ArtEZ en vroeg Bas Heijne en Maria Hlavajova een essay te schrijven over de rol van de kunst en de kunstenaar in deze tijd. Het resultaat is de publicatie Nooit Werkloos. Nooit Werkloos wil een aanzet  geven tot een discussie over het beeldend kunstonderwijs en over de positie en mogelijkheden van beeldend kunstenaars in de samenleving
Meer informatie over Het instituut: http://www.hetinstituut.org/