Het Klaverblad.nl

Wat betekent kunst voor het bedrijfsleven? Is het louter aankleding of reikt de betekenis verder? Wat is de rol die kunst kan hebben in organisaties en bedrijven?

Deze vragen staan centraal tijdens het middagseminar op vrijdag 18 februari bij ZIN, het klooster voor zingeving en werk in Vught.

Kunst vraagt van mensen om de werkelijkheid steeds opnieuw te interpreteren. Wat we gewend zijn, moeten we voortdurend herzien en herscheppen om nieuwe waarden vast te stellen.
Dit proces speelt zich ook in het bedrijfsleven af.

Lees alles …
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van ZIN: www.zininwerk.nl