De Balie

12 februari:
De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling gaf gedurende 53 jaar gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur van Amsterdam. Het gemeentebestuur heeft echter niet langer behoefte aan adviezen van de ARS. Op 15 december 2010 nam de gemeenteraad het besluit om de ARS op te heffen en de “functionaliteit van de raad in een andere en afgeslankte vorm te organiseren vanuit de Dienst Ruimtelijke Ordening”.

De circa 30 leden van de ARS hebben steeds met grote inzet de adviesrol opgepakt. En met effect: de ARS heeft aanwijsbaar invloed gehad op de ontwikkeling van Amsterdam. (..)

‘Cultuur als stedelijke attractie’ is de afscheidsbijeenkomst van de ARS. (..) de aanwezige culturele voorzieningen, winkels en horeca. Juist nu staan deze voorzieningen onder grote druk. Hoe kan Amsterdam zijn koppositie toch versterken? [De Balie, 12 feb 11]