http://www.fondsbkvb.nl/nieuws/actueel/2010/12/6753_fusie.php

De besturen van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting hebben ingestemd met het voornemen te fuseren. Het voornemen wordt aan het Ministerie van OCW voorgelegd, waarna de komende maanden wordt gewerkt aan de feitelijke fusie. De bedoeling is dat het nieuwe fonds op 1 juli 2011 een feit is. Lees alles >>>