http://www.kik-site.nl/nl/kik-kunst-in-kolderveen-nieuws.html

Het bestuur van Provincie Drenthe heeft vorige week de subsidie-aanvraag voor het jaarprogramma van 2011 van Stichting KiK officieel afgewezen. KiK zal daarom per 1 januari over onvoldoende financiële middelen beschikken om het programma 2011 uit voeren. Dit betekent dat de stichting van de ene op de andere dag niet meer kan bestaan.

  • Ondanks alles heeft de Provincie toch besloten om KiK niet verder te ondersteunen.

De dagelijkse leiding en het bestuur van KiK betreuren dit ten zeerste. Ze zijn zich aan het beraden op de te nemen stappen en leggen zich zeker niet zomaar neer bij dit onvoorziene vonnis.

lees alles >>>

KiK (Kunst in Kolderveen) is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’ in Kolderveen, Drenthe. In KiK wonen en werken gastkunstenaars afkomstig uit verschillende disciplines, als onderdeel van het ‘Artist in Residence’ (AIR) programma.

Hedendaagse nationale en internationale kunstenaars worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om deel te nemen aan dit AIR programma. Hierbij is een verblijf van 6 weken het uitgangspunt. KiK werkt samen met andere kunstinstellingen, en gaat zich de komende jaren richten op verdere uitbreiding van samenwerkingsverbanden.