Op deze site kun je kunstenaars en kunstinstellingen helpen hun projecten te realiseren. Naast de bijdrage die de projecthouders ontvangen van een van de partners vanvoordekunst hopen zij zo de resterende financiering rond te krijgen. Crowd funding heet dat. Toegankelijk, transparant, snel en democratisch.voordekunst, voor iedereen’

Video