Kunst en cultuur kleuren de samenleving – via Cultuurnetwerk

KCO stelt manifest op voor belang provinciaal cultuurbeleid
Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) maakt zich zorgen over de dreigende kaalslag binnen de kunst– en cultuursector. Daarom heeft KCO samen met de grote culturele instellingen uit Overijssel het initiatief genomen een manifest op te stellen. In het manifest staan tien aanbevelingen voor provinciaal kunst- en cultuurbeleid. De provincie speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van cultuurbeleid in (kleine) gemeenten.
Meer informatie online

 

http://www.kco.nl/clientdata_212/downloads/0817%20Poster%20Manifest%20lores.pdf