Geachte aangeslotene, [red. Pictoright]

Graag willen wij u op de hoogte stellen van een in opdracht van de Ministeries van Justitie en OCW  te houden enquête over beheer van auteursrechten. Door het Ministerie van Justitie is ons verzocht ons e-mailbestand hiervoor aan te leveren. Wij hebben hiermee ingestemd, onder de voorwaarde dat het bestand alleen voor de later deze week rond te sturen mailing wordt aangewend en op geen enkele andere wijze gebruikt zal worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Stichting Economisch Onderzoek SEO uit Amsterdam.

Zoals u waarschijnlijk weet staat het auteursrecht momenteel sterk onder druk. De opzet van de enquête lijkt erop gericht om het auteursrecht terug te dringen. Het antwoord op veel vragen kan daarom vergaande consequenties hebben voor uw auteursrechten.  Hieronder drie voorbeelden:

1.       Een vraag is of u een vergoeding wilt ontvangen voor het gebruik van uw werk door onderwijsinstellingen. Op het oog een onschuldige vraag, maar indien veel mensen aangeven hier geen vergoeding voor te willen ontvangen, dan kan dat in het vervolg betekenen dat elke school of universiteit in de toekomst ongelimiteerd en zonder een vergoeding te hoeven betalen gebruik kan maken van alle beschikbare foto’s, illustraties, ontwerpen of afbeeldingen van beeldende kunst. Dit geldt ook voor een foto op de website waar nu gewoon een opdracht voor een fotograaf voor wordt gegeven.  Hetzelfde geldt voor ideële organisaties zonder winstoogmerk. Dit kunnen zeer professionele organisaties zijn, die ook gewoon de huur voor het pand en het (soms riante) salaris van de medewerkers moeten betalen. Uiteraard komt het regelmatig voor dat makers zonder vergoeding iets ter beschikking stellen aan een ideële organisatie. Zeer lovenswaardig, maar het is wel aan de makers om hier over te beslissen!

2.       Een andere op het oog onschuldige vraag is of bibliotheken een vergoeding dienen te betalen voor gebruik van het werk. De eerste sympathieke reactie kan zijn: ik hoef geen vergoeding? Bedenk dan wel dat als veel makers zo’n antwoord geven het leenrecht onder druk komt te staan. Op grond van het leenrecht betalen bibliotheken per uitlening ongeveer 0,10 euro aan de rechthebbenden. Verdwijnt het leenrecht dan zullen bijvoorbeeld veel kinderboekillustratoren, waarvan het werk relatief weinig wordt verkocht maar zeer veel wordt uitgeleend, een onmisbaar deel van hun inkomsten kwijt raken.

3.        In de enquête wordt veel aandacht geschonken aan de Creative Commons (CC) licentie. Wij willen u op het hart drukken bij deze vragen goed na te denken over de consequenties.  Indien u als maker een werk met de meest gebruikte CC-licentie (niet commercieel gebruik toegestaan) verspreid, dan zal tot in de lengte der dagen gebruik door de Overheid, scholen, stichtingen en verenigingen zonder vergoeding toegestaan zijn. Nog steeds is onduidelijk of bijvoorbeeld de ANWB bij deze licentie voor hun uitgave “De Kampioen” alle foto’s en andere afbeeldingen, die men maar kan vinden, gewoon mag gebruiken, zonder enige vergoeding!  Let wel: Wij zijn niet tegen Creative Commons, maar er is nog veel teveel onduidelijk om hier zomaar een te positief antwoord op te geven.

Uiteraard staan er nog vele andere vragen in de enquête die voor verwarring kunnen zorgen. Wij kunnen u alleen maar aanraden zeer goed de gevolgen van uw antwoorden te realiseren, want als het aan sommige politieke partijen (daarin gesteund door bedrijven als Google, uitgevers en omroepen) ligt zal het auteursrecht voor individuele makers vrijwel geheel verdwijnen! Laat het niet zo ver komen!

De bedoeling is dat het onderzoeksbureau de enquête later deze week zal verspreiden. Indien u niet wilt dat wij uw e-mailadres aan het bureau geven, laat het dan zo spoedig mogelijk weten, dan kunnen wij u nog uit het bestand verwijderen. Woensdag zullen wij in de loop van de ochtend het bestand aan het onderzoeksbureau leveren. Overigens hebben BNO, Fotografenfederatie en Pictoright in deze samengewerkt, zodat het kan zijn dat u deze mail twee maal ontvangt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wij verzoeken u aan dit onderzoek mee te werken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Vincent van den Eijnde

Directeur Pictoright

 

Zie ook: Creative Commons Nederland