-Geen woord over Cultuur in haar statement.. wat gaan we in de toekomst aan deze minister hebben voor de kunsten?

————————————————————————————————————gekopieerd van de rijksoverheid:

Formateur Rutte ontvangt dinsdag 12 oktober 2010 twee kandidaat-bewindspersonen.

De formateur ontvangt achtereenvolgens:

  • Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, beoogd minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
  • drs. H. Zijlstra, beoogd staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“De basis op orde, de lat omhoog! Daar ga ik voor. Dat betekent investeren in de kwaliteit van leraren, in voldoende onderwijstijd en in extra aandacht voor taal en rekenen. Pas dan haal je het maximale uit leerlingen en leg je de basis voor een succesvolle stap in het vervolgonderwijs.” bron: rijksoverheid

Hier sta ik voor

Trots op het beroepsonderwijs

Ruim 60% van alle jongeren in Nederland volgt een beroepsopleiding. Zij vormen uiteindelijk de ruggengraat van de Nederlandse economie. Een goede aansluiting tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van het beroepsonderwijs is onmisbaar. Die vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

Ieder kind een diploma

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen het onderwijs mét een diploma verlaten. Investeren in de bestrijding van schooluitval verdient zich dubbel en dwars terug. Meer diploma’s is goed voor leerlingen, de arbeidsmarkt én het verstevigen van de economische positie van Nederland.

Jongeren actief in de maatschappij

In de maatschappij neemt het individualisme toe. De maatschappelijke stage brengt hier een tegenwicht in aan. Tijdens de schoolperiode maken scholieren door vrijwilligerswerk te doen kennis met mensen, gewoonten en handelswijzen die zij anders misschien niet zouden zien. De maatschappelijke stage brengt jongeren dichter bij de samenleving.

bron: http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/marja-van-bijsterveldt-vliegenthart

Wikipedia Janneke Marlene (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart (Rotterdam27 juni 1961) is een Nederlandse politicus. Ze is lid van hetChristen-Democratisch Appèl (CDA) en maakt als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deel uit van het kabinet-Balkenende IV.

———————————————————————————————————————-