Maastricht actueel 15-3-2011

‘Er wordt steeds meer over cultuur gepraat in plaats van over kunst. Het kunsthuis Hubens wil in tekst aandacht schenken aan afzonderlijke kunstsoorten en genres, zoals muziek en beeldende kunst. Het is hen er vooral om te doen de verschillen en de overeenkomsten tussen de diverse kunstsoorten te beschrijven. En wel met betrekking tot de vereiste wisselwerking tussen kunstenaar en kunstwerk (het maken en het laten ontstaan van kunst) en de wisselwerking tussen kunstwerk en waarnemer: lezer, luisteraar, kijker (het verspreiden en het ontkiemen van kunst). Van kardinaal belang is het kunstwerk. Dat is de verbinding tussen de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden circuits. Het verschil tussen het kunstwerk dat de kunstenaar aflevert en dat wat de waarnemer krijgt voorgeschoteld en ondervindt. En wie zijn dàn de kunstenaars?’

Graag ontvangt het kunsthuis suggesties voor de expositie op info@kunsthuis-theohubens.nl.

Lees alles …