Blikopnieuws 16-3-2011

‘KiK is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’ in Kolderveen. Gastkunstenaars verblijven gemiddeld zes weken in Kolderveen. De jury vindt het een zeer bijzonder initiatief met een provincieoverstijgend karakter. Dat dit ook opgemerkt wordt door de media, blijkt uit de lovende artikelen die in de landelijke pers zijn verschenen. KiK draagt in de ogen van de jury in positieve zin bij aan het artistieke klimaat van Drenthe en is daarom de winnaar van 2011.’

Lees alles …

KK: KIK is nog steeds in onderhandeling om te mogen blijven bestaan na stopzetting alle subsidies ivm bezuinigingen.