Binnenlandsbestuur.nl 23-2-2011

‘De Gelderse ChristenUnie wil de provinciale 1%-regeling voor kunstwerken bij aanleg van provinciale wegen schrappen. Dat zou volgens lijsttrekker Pieter Plug in de periode tot 2018 drie miljoen euro opleveren.
Eenvoudige bezuiniging
‘In de provinciale meerjarenprogramma heeft de provincie een investeringsbudget van ruim 300 miljoen euro voor wegen gepland. Het schrappen van de 1% regeling levert in dus een besparing op van 3 miljoen euro incidenteel’, zegt de Gelderse lijsttrekker Pieter Plug van de ChristenUnie.’
(…)
Lelijk stuk roest’
‘Ook lijkt de maatschappelijke verontwaardiging over bepaalde kunstwerken mee te spelen’

Lees alles …