Volkskrant 15-12-2010
‘Vrijdag buigt het kabinet zich opnieuw over de kwestie, die de afgelopen weken tot veel commotie heeft geleid. Het gaat om een post van 48 miljoen euro, die het kabinet wil ophalen met de verhoging op btw op toegangskaartjes voor concerten, theater en toneel van 6 naar 19 procent.’ lees alles >>>

KK: Beeldend valt hier overigens buiten vandaar het bedrag van 48miljoen:

BBK op Facebook ‎”na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, GroenLinks, OSF, D66, SP en Fractie-Yildirim stemden voor”, dat betekend dat alleen de VVD, CDA en SGP tegen gestemd hebben. De motie is dan met 38 tegen 36 stemmen aangenomen.

www.eerstekamer.nl

In deze motie wordt de regering verzocht af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen.

Beroepsvereniging Van Beeldend Kunstenaars

De BBK was en is nog steeds bezig met lobby naar de Eerste Kamer. Het is altijd lastig, terwijl je bezig bent met lobby aan te geven wat je precies aan het doen bent. Ook omdat zaken vaak gevoelig liggen. Zeker in het geval van de BTW-verhoging. De motie tegen de verhoging op podiumkunsten is met de hakken over de sloot aangenomen (38 tegen 36 stemmen). Volgende week maandag komt het hele belastingplan aan de orde. We zullen dan zien wat er nog mogelijk is voor beeldend.
Voor nu volstaat hopelijk te zeggen dat de BBK er mee bezig is en al haar prioriteiten hier heeft liggen.