*
PVV’er: wij zijn niet de cultuurbarbaren 13 dec 10

De PVV wil niet dat de cultuurbezuinigingen van 200 miljoen euro enkel op het conto van deze partij worden geschreven. Dat betoogde Tweede Kamerlid Martin Bosma maandag in het debat over de cultuurbegroting van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD).

Als er al sprake zou zijn van cultuurbarbaren in de politiek, dan zijn die te vinden bij alle partijen, luidde zijn stelling. Telkens als een volksvertegenwoordiger wees op de harde landelijke ingrepen, deed Bosma een greep uit een mapje gemeentelijke voorbeelden. Het betrof gemeenten waarin andere partijen dan de PVV in het bestuur zitten en waar ook hard wordt bezuinigd op cultuur.

[Vgl. Verkiezingsprogram PVV 2010 (pp35): “We houden de subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar kunstsubsidies schaffen we af.”]

Trouw : (..) De PVV zou nog wel verder willen gaan [met cultuurbezuinigingen], zei Kamerlid Martin Bosma. Volgens de PVV kan kunst prima bestaan zonder dat er subsidies aan te pas komen.(..)

Limburger [13 dec 10 ] : (..) Bosma kreeg even later ongewild de lachers op zijn hand toen toen hij zei prominente opinieleiders ter verantwoording te willen roepen voor het verkondigen van onwaarheden. Volgens Bosma zeggen zij keer op keer ten onrechte dat de PVV kunst en cultuur als linkse hobby bestempelt. ,,Wanneer heeft mijn partij dat gezegd?”, aldus Bosma (..)

D66-Kamerlid Boris van der Ham bespaarde hem de moeite door van de site van de PVV een uitspraak van PVV-leider Geert Wilders te citeren. ,,Het kabinet moet nu fors gaan snijden in al die linkse hobby’s zoals de miljarden die worden uitgegeven aan de Europese Unie, ontwikkelingshulp en milieu- en kunstsubsidies.”  (..)