Provincie Limburg investeert € 2,5 miljoen in creatief Venlo Q4

Limburg richt zich op ontwikkeling van creatieve industrie

23 dec 2010

Provincie Limburg/KEI – De provincie Limburg blijft betrokken bij de doorontwikkeling van Q4 in Venlo tot een creatieve en innovatieve wijk. Het stelt tot 2014 € 2,5 miljoen beschikbaar voor een nieuw bedrijfsverzamelgebouw, het aanpassen van de Bolwaterstraat tot binnenstedelijke cultuurstraat en het zichtbaar maken van historische vondsten. Daarnaast is er geld voor het realiseren van een poppodium en het organiseren van culturele evenementen in de wijk. 

De betrokkenheid van de provincie bij de vernieuwing van Q4 valt op in een tijd dat provincies zich juist herbezinnen op hun taken in de stedelijke vernieuwing.KEI berichtte hier in november over.

De Limburgse gedeputeerde Odile Wolfs (Kunst en Cultuur) licht het besluit toe: “De Provincie heeft de herontwikkeling van Q4 de afgelopen jaren actief ondersteund met het programma ‘van broeinest naar broedplaats’. De tijd is nu rijp om Q4 met een blijvende impuls te bestendigen tot een wijk waar culturele ondernemers en jonge gezinnen in een culturele ambiance leven, wonen en werken. Deze wijk houdt de innovatieve kenniseconomie draaiende.”

Ondernemerschap en cultuur – ‘Van broeinest naar broedplaats’

lees alles >>>