Draag bij aan de bouw van de Virtuele Hub voor de beeldende kunst!

Le Secet wil  mensen mee laten denken over kunst en de ontwikkelingen in de kunst om daarmee de afstand tussen publiek en kunstwereld verkleinen met als uiteindelijke doel een brede herwaardering in het denken over kunst.

De ‘Virtuele Hub’ is een verzamelplaats op het internet waar verschillende aspecten van de beeldende kunst bijeengebracht worden.

De Virtuel Hub bestaat uit 9 belangrijke segmenten. Le Secet verzameld uitspraken van filosofen en kunstenaars over kunst. In KunstKlimaatwordt staat het actuele nieuws over algemene (politieke) ontwikkelingen in de kunst. Le Secet laat werken van hedendaagse kunstenaars zien die gekozen wordt vanuit de kunstwereld zelf. Omdat we de rol van kunstenaarsinitiatieven belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kunstenaars belicht Le Secet elke week 1 initiatief en geeft daarnaast een overzicht van bestaande kunstenaarsinitiatieven. Er komen links op naar blogs die dagelijks over kunst berichten zoals Trendbeheer en links naar een aantal actuele kunstenaars die dagelijks vers werk plaatsen op hun blogs zoals Han Hoogerbrugge. Als laatste komt er een redactionele hoek waar kunstenaars en schrijvers over kunst hun ei over kunst kwijt kunnen. En we noemen er een aantal tijdschriften die schrijven over actuele hedendaagse kunst.

De Virtuele Hub gaat over kunst en het belang van kunst.

Le Secet werkt samen met kunstenaars, stichtingen en instellingen. Doel: hedendaagse kunst op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. De samenwerkingspartners leveren vooral bijdrages in natura; medewerking, een locatie of bijeenkomsten.

Voor de bouw van de Virtuele Hub heeft museum Le Secet financiering nodig. Met elk tientje is Le Secet geholpen.

Wil je Le Secet hierbij helpen? Stichting beeldstation is ondersteuner van Le Secet en regelt de financien. Daardoor weet u dat het geld daar terecht komt waar het voor bedoelt is.

Wat levert het u op behalve deelname aan een bijzonder project?

U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
In de toekomst komt er aan aparte pagina waarop iedere donateur genoemd wordt als partner van museum Le Secet.

Boven de 250 euro wordt er ook een logo geplaats.
En als u heel royaal bent dan kijken we wat Le Secet voor je kan betekenen. (zakelijk:)

stichting beeldstation
ING Bank 4977941
KvK 20164921

Museum Le Secet is een reflectie op het veranderend maatschappelijke denken over kunst. We proberen een herwaardering in het denken over kunst te bewerkstelligen door aan al deze aspecten aandacht te geven. Kunst is onderdeel van het leven en geeft mensen de kans op nieuwe manieren te leren kijken. Museum Le Secet is een pleidooi voor de verbeelding en wil zich wortelen in de samenleving om zoveel mogelijk mensen te inspireren en over de waarde van kunst na te laten denken.
________________________________________________________Opzet Virtuele Hub:

Toelichting op de inhoud van de Virtuele Hub :

Denken over kunst met daarin:
Filosofische zinsneden over kunst uit het boek Denken over kunst’’ van A.A. van den Braembussche (als op Facebook)
Uitspraken van kunstenaars over kunst

Tentoonstellingen met daarin:
De lopende tentoonstellingen.
De tentoonstellingen zijn samengesteld door collega kunstenaars die, middels hun tentoonstellingen, zichzelf positioneren in de kunst. Dit is een open en nieuwe benadering van het museum als plek voor ideeën.

KunstKlimaat met daarin:
Algemene berichtgeving over het actuele (politieke) KunstKlimaat
Nieuwe ontwikkelingen in de kunst

Kunstenaarsinitiatieven met daarin:
Een lijst met kunstenaarsinitietieven in het land omdat Le Secet vind dat er ruimte moet blijven voor experiment en daaraan ook blijvend aandacht gegeven moet worden
Wekelijks een kunstenaarsinitiatief uitgelicht

Collectie – centraal in het midden geplaatst.
De collectie bestaat uit werken uit de tentoonstelling die geruild of geschonken worden. Mogelijk worden hier vervolgtentoonstellingen mee gemaakt.

Zeeuwse Zaal met daarin:
Zeeuwse kunstenaarsinitiatieven, kunstwerkplaatsen en instellingen voor hedendaagse kunst tonen hier hun kunstenaars die er wonen of werken
Mogelijk gaan we hier een pilotproject doen met het online tonen van de Provinciale kunstcollectie

Dagelijks vers met daarin:
Kunstenaarsblogs met dagelijkse nieuwe feed
Blogs die berichten over kunst zoals Trendbeheer

Advertentie
Gezien ons zeer kleine werkbudget hopen wij hier enige inkomsten mee te genereren om het project voort te kunnen zetten en publicaties te kunnen maken.

Redactioneel
Schrijvers en Kunstenaars worden uitgenodigd hier over kunst te schrijven.

Daarnaast komt er aandacht voor educatieve projecten, onze partners etc.