Bericht van Anne Berk / Zonder Kunstenaars geen Kunst

Beste kunstenaars,

Helaas blijkt het door ons bevochten Ontwikkelbudget in Amsterdam (300.000 te verdelen via AFK) slechts eenmalig! (zie hieronder).

We zullen te zijner tijd nog eens moeten pleiten in de gemeenteraad.

De Amsterdammers onder jullie kunnen op 1 oktober een aanvraag doen bij het AFK.

Briefwisseling

Beste Anne,

Dit is inderdaad, voorlopig, een eenmalige subsidie. Dat is simpelweg het geval omdat er enorm veel bezuinigd moet worden op de gemeentelijke begroting, en het al lastig genoeg zal zijn om de gelden naar
kunstenaars en kunstinstellingen enigszins in stand te houden. Er is op dit
moment absoluut geen extra geld voor kunst, of eigenlijk: voor wat dan ook.
Echter, deze subsidie en de manier waarop het wordt uitgegeven is een goede
toetssteen: als het nuttig en waardevol blijkt, dan hebben we een goede reden
om deze subsidie te continueren zodra er weer meer geld is te verdelen. Het
komende jaar (en ik vermoed ook de paar jaar daarna) is dat geld er echter
niet.

Het spijt me je te moeten teleurstellen. Ik ben in elk geval content dat het geld nu nog behouden bleef voor de kunstenaars; een aantal partijen hadden graag deze subsidie ook al ingetrokken.

Met vriendelijke groet,

Evelien van Roemburg

2010/9/24 José Anne Berkhof

Beste Eveline Roemburg en Jeanine van Pinxteren,

Het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst was erg blij met de motie van Groen Links

om een ontwikkelbudget voor kunstenaars in te voeren, om de laboratoriumfunctie van de kunst te versterken.

Het AFK werkt hard aan de uitvoering daarvan.

Het gaat om 300.000 uit de voormalige Geldstroom BKV, waaruit Amsterdam 2,6 miljoen ontvangt.

Deze Geldstroom BKV (18 miljoen) kwam voort uit de vroegere BKR.

Het was van kunstenaars, en wij waren blij dat althans een klein deel

weer naar kunstenaars ging.

Maar nu zegt het AFK dat het om een eenmalige regeling gaat.

Zo hebben wij het niet begrepen.

Heeft u wellicht de relevante stukken?

Dit kan toch niet waar zijn?

Wij weten dat Groen Links kunstenaars een warm hart toedraagt,

en hopen dat jullie hen blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

Anne Berk

Namens Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst