Cultura Zeelandia: Dossier Kaalslag Zeeland >>>

Overzicht door Rolf Bosboom met daarin:

Algemeen
Maatregelen en gevolgen
Cultuurbezuinigingen in de krant

Het culturele badwater