VNG 9-12-2010

Educatieve processen bij (lokale) culturele instellingen, cultuur in het onderwijs en in de buurt en wijk.

De cursus wordt georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland, het landelijke expertisecentrum voor cultuureducatie en is ontwikkeld samen met de VNG, het IPO en het ministerie van OCW.

Dit jaar aanmelden
In verband met een aflopende subsidie van het ministerie van OCW sluit de aanmelding voor de cursus 31 december 2010.

Meer informatie