PZC 9-12-210

DEN HAAG (ANP) – Negen grote steden hebben donderdag een brandbrief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) geschreven waarin zij hem vragen de kunstenplanperiode niet met een jaar te verlengen, zoals hij van plan is.

,,De planning die u nu voorstelt, leidt tot schade in de culturele infrastructuur”, schrijven zij. ,,Als u eind 2013 pas een besluit neemt over structurele subsidiëring van culturele instellingen, plaatst u gemeenten voor een ingewikkeld dilemma.´’ lees alles >>>