Mobilisatie kunstsector

Rotterdam moet vandaag extra inspanningen leveren in de strijd tegen de crisis. De Gemeente doet een beroep op het voorbeeldig burgerschap van alles en iedereen om de sociale en economische welvaart van de stad te verzekeren. Ook de kunstgemeenschap kan niet achterblijven. Rotterdam is altijd in de bres gesprongen voor de kunstsector en voorzag de nodige infrastructuur, opdrachten en inspiratie. Nu het moeilijk gaat moeten kunstenaars en kunstinstellingen iets terugdoen voor de stad.

Meerwaarde

En kunst is een krachtig wapen. Kunstenaars zijn instrumenteel voor het promoten van het kosmopolitische karakter van Rotterdam, het aantrekken van hoger opgeleiden, het opwaarderen van probleemwijken en talrijke andere strategische beleidsdoeleinden. De Gemeente verhief maatschappelijke participatie dan ook tot het centrale uitgangspunt van haar kunst en cultuurbeleid voor de periode 2009-2012. De gemeente toonde hiermee visie en leiderschap.

Knelpunten

Een jaar later maakt de kunstsector nog weinig van de verwachtingen waar. Kunstenaars streefden nog te vaak naar internationale erkenning. Dit is op zich goed voor de stad, als ze ook daadwerkelijk kunnen meedraaien op wereldniveau. Dit laatste is echter zelden het geval. Ook de Rotterdamse kunstinstellingen beijveren nog teveel een eigen, zuiver artistieke agenda. Verzelfstandiging en verzakelijking wordt misbruikt om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het sociaal en economisch versterken van Rotterdam te ontlopen.

Nieuw: 7 mei Essayprijs Hans Baaij 2010