Amsterdam 11 februari 2010 Acties van het Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst hebben geleid tot
de invoering van het FNV-Kunstkeurmerk en beurzen voor kunstenaars in
Amsterdam en Rotterdam.

Maandag 15 februari a.s. wordt het FNV- Kunstkeurmerk uitgereikt aan wethouder kunst en cultuur in Amsterdam, Carolien Gehrels.

Het PlatformZonderKunstenaarsGeenKunst werd eind 2007 opgericht om de verslechterde financiële positie van kunstenaars onder de aandacht
te brengen.

Zij vonden gehoor bij de Tweede Kamer, waardoor de Kunstkoopregeling en 70 startstipendia werden behouden en het idee vanhang-
en stageld
ontstond.

Acteurs, dansers en musici ontvangen een honorarium voor hun voorstellingen.

Dus kunstenaars zouden ook geld moeten krijgen voor hun exposities, stelde minister Plasterk in zijn Beleidsbrief.

Vervolgens bedacht de FNV een keurmerk, dat nu in Amsterdam wordt geïntroduceerd.

Het is de bedoeling dat stadsdelen en gesubsidieerde kunstinstellingen dit oppakken. Voortaan kunnen Amsterdamse kunstenaars onderhandelen over
een vergoeding voor

het exposeren.

Het zou mooi zijn als de kunstinstellingen in Amsterdam een substantieel deel van hun subsidies voor kunstenaars bestemmen. Want zonder kunstenaars is er
geen kunst.

Maar dat lijkt niet voldoende om de financiële achteruitgang van kunstenaars te compenseren. Het totale budget voor
beeldend kunstenaars kromp van 130 miljoen gulden in 1987 tot 37
miljoen euro nu.

De verschillende geldstromen voor kunstenaars zijn geslonken, of komen ten goede aan minder kunstenaars. Maar kunstenaars bieden ons reflectie en zijn de
denktank van de creatieve industrie. Vernieuwende kunst maken kost
tijd en dus geld. Beurzen zijn onmisbaar.

Eind 2009 lukte het beeldend kunstenaars om een deel van de vroegere Geldstroom BKV op te eisen. Dit geld was ooit bestemd voor kunstenaars.

In Amsterdamwordt op initiatief van Groen Links nu 300.000 euro bestemd
voor beeldende kunstenaars om hun vrije werk te maken.

Dit
‘ontwikkelingsgeld’
zal via het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) worden verdeeld.

Ook in Rotterdam slaagden de zeer actieve kunstenaars erin om 300.000 euro
te claimen voor dit doel. Bovendien moeten de Rotterdamse
kunstinstellingen
70 %
van hun gemeentelijke subsidie uit de
Geldstroom BKV terug sluizen naar kunstenaars.

Bijvoorbeeld door hang- en stageld aan kunstenaars te betalen.

Maandag 15 februari Opening 16.15

Om 17.15 vindt de uitreiking van het FNV Kunstkeurmerk aan wethouder Gehrels plaats.

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: Weesperstraat 101, kantine 6e verdieping.