De stad Amersfoort.nl 27-1-2011

‘Het project startte in 2007 en kon gerealiseerd worden mede dankzij de steun van Portaal en de Alliantie in de vorm van het ter beschikking stellen van woningen en van de gemeente Amersfoort voor de financiering van onder meer gas, water en licht. Meer dan 50 buitenlandse kunstenaars hebben inmiddels gebruik gemaakt van dit initiatief en brachten voorstellingen, performances, exposities en internationale samenwerking naar Amersfoort.

Onlangs heeft de gemeente voor de continuering van haar bijdrage een aanvullende, verplichtende voorwaarde gesteld, gericht op actieve cultuurparticipatie van wijkbewoners of jongeren. Aangezien dit de primaire doelstelling verlegt van kunst naar buurtwerk heeft KunstenaarsLogies besloten deze samenwerking stop te zetten.’

Lees alles …