Bron http://www.kunsten92.nl/

KUNSTEN ’92 MIST INHOUDELIJKE VISIE IN UITGANGSPUNTEN
Kunsten ’92 hekelt de beperkte visie op de rol van het Rijk ten aanzien van kunst en cultuur. Een debat over de uitgangspunten voor cultuur heeft volgens de vereniging geen zin zonder inzicht in de effecten van maatregelen die ook buiten de cultuurbegroting genomen worden. Kunsten ’92 roept de kamerleden op niet akkoord te gaan met het bouwen van een nieuw huis op drijfzand.
De uitgangspuntenbrief wordt op maandag 13 december in de Tweede Kamer behandeld.
>> zie brief Kunsten ’92 aan cultuurwoordvoerders
>> zie uitgangspuntenbrief