Interrupted by Ideas
vanaf  30 mei 2013 doorlopend te zien in de derde wal, Derde Walstraat 111, Nijmegen
Curator: Rijnder Kamerbeek

Wat is een roerstaafje? Waarom een rode peper? Welke associatie heb je bij het begrip ‘natuur’? Wat is een berg zonder context? Kortom, de vraag die Eva de Jong en Sabina Timmermans lijken te stellen in deze expositie: Hoe wordt je interpretatie van de zichtbare werkelijkheid beïnvloed door ideeën?

Ideeën zijn een ordeningsprincipe, geven structuur aan wat we zien. Maar ideeën kunnen je zicht juist ook vertroebelen. Het objectief kijken naar de werkelijkheid wordt steeds onderbroken door zichzelf
opdringende ideeën.

Eva de Jong kiest intuitief voor voorwerpen die ze isoleert van iedere context, om zo een vorm zo objectief mogelijk te onderzoeken. De betekenis die ze aan het voorwerp geeft zit in de noodzaak van het schilderen zelf. Ze zoekt naar de relatie tussen deze formele handeling en het idee hierachter. Haar manier van werken lijkt niet zonder deze wisselwerking te kunnen bestaan, maar het idee is een fundament, de uitwerking komt voort uit een intuïtieve handeling. Zo schilderde ze 5 weken lang elke dag een aardappel, zo min mogelijk onderbroken door ideeën. 

Sabina Timmermans speelt in haar werk juist wel met de invloed die onze ideeën, herinneringen, verlangens en verbeeldingen hebben op onze perceptie van de wereld. De geconstrueerde en vervreemdende voorstellingen komen voort uit een desoriënterende veelheid aan mogelijkheden waaraan je betekenis kan geven en ontlenen. In het ruimtelijke werk stelt ze onze associatie met de palmboom ter discussie. Hoewel je in eerste instantie denkt aan natuur, tropisch, misschien zelfs paradijselijk, krijgt de palmboom een geheel andere connotatie als we hem associëren met de palmolie-industrie.

Onder andere door de vervreemding van formaat laten de werken van Eva de Jong en Sabina Timmermans in dialoog met elkaar een verrassende nieuwe wereld zien. Het betekenis geven aan de wereld die getoond wordt in Le Secet laten ze aan de kijker over. tijdens een wandeling door het museum wordt de kijker steeds kort onderbroken door nieuwe ideeën en beelden.