De Standaard Online 7-2-2011

(…)

‘De melkkoe van cultuursubsidies is niet meer wat ze geweest is en dat doet veel cultuurinstellingen ongemakkelijk op hun stoel draaien. Er zit niets anders op dan op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten. De prestigieuze Hermitage Amsterdam leeft uitsluitend van giften en sponsoring. Het prachtige museum heeft meer dan 5.000 zogenoemde vrienden. Kunstliefhebbers die elk jaar trouw geld geven. Zomaar. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de heel rijke vrienden, veelal stichtingen. Die moet je ook hebben. Zij engageren zich om 50.000 euro te geven, 10 jaar lang. Gul én bescheiden want nergens zie je hun namen in gouden letters prijken.’

Lees alles …