Arnhem direct 14-2-2011

(…)

Om een voorbeeld te noemen: zonder de beeldende kunst missen Mode & Vormgeving een wezenlijke inspiratiebron en daarmee komt de groei van deze nieuwe sector onder druk te staan. En dat terwijl de gemeente net samen met de provincie Gelderland 2,7 miljoen euro geïnvesteerd heeft om deze sector economisch en cultureel beter te laten renderen.

Arnhemse kunstenaars – met landelijke en internationale bekendheid – schamen zich om collega’s te moeten uitleggen dat het beeldende kunstklimaat in Arnhem niets meer voorstelt. Arnhem heeft geen projectbureau voor de kunsten en zelfs niet één centrum meer voor de beeldende kunst. Onlangs trok de gemeente een al in 2006 verstrekte kunstopdracht in Presikhaaf terug met als argument: we moeten bezuinigen en er is geen tijd om een kunstopdracht te organiseren en te realiseren. De gemeente overweegt om de subsidies voor de kleine beeldende kunstinstellingen te verlagen en te korten op subsidies voor incidentele culturele activiteiten. Maar who cares? Arnhem heeft geen beleidsnota meer voor beeldende kunst en geen adviescommissie meer voor kunst in de openbare ruimte. De beeldende kunst in Arnhem is vogelvrij. Wij vragen ons af: hoe durft de gemeente zich eigenlijk nog te afficheren als creatieve centrumstad?

Lees alles …