MetropolisM 2010

(…)

‘Deze nieuwe amateur is succesvoller dan ooit, niet alleen in het vermaken van zichzelf, maar ook van een steeds verder uitdijend publiek.’

De amateur ontpopt zich als de nieuwe professional. Een transformatie die uiteindelijk echter vooral de bestaande professionele sfeer consolideert, meent Seijdel. De ‘prosument’ wordt vooral ingezet om geld te verdienen. In de kunst schudt hij de boel een beetje wakker, zonder dat de gevestigde orde gevaar loopt. In zijn lezing voor het Former West congres afgelopen november in Utrecht, ging Boris Groys echter een stapje verder. Denk maar niet dat de kunstwereld – die historische constructie uit de vorige eeuw – nog kan bepalen wat kunst is en wat niet, waarschuwde hij. Rond de eeuwwisseling zijn we het tijdperk van de ‘mass artistic production’ ingegaan en hebben daarmee de massaconsumptie van de twintigste eeuw achter ons gelaten. Het artistieke recht om een eigen identiteit te scheppen is een mensenrecht geworden. Joseph Beuys’ beroemde uitspraak ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’ was dan ook geen utopische toekomstvisie maar een vroege en juiste signalering van een ontwikkeling die ondertussen tot volle wasdom is gekomen, meent Groys. ‘

Lees alles …