Cultuur-Ondernemen is de nieuwe naam van Kunstenaars&CO en Kunst & Zaken. Op 1 juli 2010 zijn beide organisaties gefuseerd.

Doelstelling van de stichting Cultuur-Ondernemen is kunstenaars en kunstinstellingen te professionaliseren en economisch zelfstandiger te maken. Dit gebeurt onder andere door middel van workshops, opleidingen, trainingen, (financieel) advies en individuele begeleiding. Aan bedrijven en publieke instellingen biedt Cultuur-Ondernemen de mogelijkheid om gebruik te maken van de creativiteit, verrassende invalshoeken en oorspronkelijke ideeën van de wereld van kunst en cultuur.

bron: facebookgroep

Cultuur-Ondernemen heeft een uitgebreid netwerk van instellingen in de culturele sector, het bedrijfsleven, beroepskunstenaars, creatieve professionals, kunstopleidingen en onderwijsinstanties. Cultuur-Ondernemen is zodoende een belangrijke schakel tussen bedrijven en publieke organisaties enerzijds en de wereld van kunst en cultuur anderzijds.