WWW.BOEKMAN.NL

Het congres Cultuur rekent op draagvlak is een initiatief van de Boekmanstichting en wordt mede mogelijk gemaakt door Het Concertgebouw, het Consulaat-generaal der Nederlanden New York en Kunsten ’92.

Congres “Cultuur rekent op draagvlak”

een trans-Atlantische brainstorm over effectieve advocacy en strategische dataverzameling ten behoeve van het verbreden van het culturele draagvlak

Datum : dinsdag 5 oktober 2010
Tijd : 09.00 – 18.00 uur, vanaf 17.00 uur borrel
Plaats Het Concertgebouw, Amsterdam
Kosten : € 35,- voor hapjes, drankjes en lunch
Voertaal : Engels

Cultuur rekent op draagvlak, vooral nu. Vanwege de maatschappelijke en politieke actualiteit is het meer dan ooit van belang alle mogelijkheden te onderzoeken die bijdragen aan een sterke maatschappelijke positie van de kunsten. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ‘ doen’ 7 miljoen Nederlanders aan actieve kunstbeoefening. Hoewel meetbaar, is deze onzichtbare achterban momenteel niet strategisch inzetbaar. Wel kennen we in Nederland verscheidene vriendenkringen, maar die zijn veelal verbonden aan één specifiek doel of organisatie.

De Boekmanstichting constateert dat het draagvlak voor de kunsten in breder verband onder de Nederlandse bevolking actiever zou kunnen worden bepleit en organiseert daarom deze trans-Atlantische brainstorm. In de Verenigde Staten heeft de advocacy organisatie Americans for the Arts al 50 jaar ervaring met draagvlak creëren. Daarnaast hebben zij recentelijk een nationale barometer voor de ‘ vitality of the arts’ ontwikkeld, de National Arts Index. Reden te meer om meer te horen over de werkwijze van deze non-profit organisatie.

U kunt zich hier aanmelden.

Programma:
09.00 Aanmelden en koffie
10.00 Opening door Judith van Kranendonk, directeur-generaal cultuur & media van het ministerie van OCW
10.15 Introductie door Simon Reinink, ochtendvoorzitter en directeur Het Concertgebouw
10.30 Key-note The American Way | Robert Lynch, CEO en president van Americans for the Arts over effectieve lobby methoden en strategieën om draagvlak te creëren
11.30 Pauze
12.00 Q&A met Robert Lynch
12.30 lunch
14.00 Key-note Stories from het Front: the National Arts Index | Randy Cohen, Vice
President of Local Arts Advancement at Americans for the Arts over de werking en
het ontwikkelen van de National Arts Index
14.45 Reactie door Jamilja van der Meulen van het CBS, gevolgd door Q&A met Randy Cohen
15.30 Pauze
16.00 Reflections from a European point of view | Ilona Kisch, secretary general van Culture
Action Europe: the Political Platform for Arts and Culture
16.15 Paneldiscussie met Robert Lynch, Ilona Kish, Margot Gerené (Ned. Uitburo), Adriana Esmeijer (Prins Bernhard Cultuurfonds), Huub Blankenberg (Vereniging Rembrandt)
17.15 Wrap-up door Cas Smithuijsen, middagvoorzitter en directeur Boekmanstichting
17.30 Borrel

Het congres Cultuur rekent op draagvlak is een initiatief van de Boekmanstichting en wordt mede mogelijk gemaakt door Het Concertgebouw, het Consulaat-generaal der Nederlanden New York en Kunsten ’92.

Meer informatie:
Routebeschrijving
Bijlage 1: Programma en inhoudelijke achtergrondinformatie
Bijlage 2: American for the Arts
Bijlage 3: National Arts Index

————————————————————————————————————————————————-

17 mei: Kunstklimaat van de toekomst: een onderzoek naar de mogelijkheden voor het creëren van een gunstig kunstklimaat. 12 mei 2010. Corrosia!, Almere-Haven

‘Vanuit de Boekmanstichting verkennen we nu de kunststeun vanuit “burgerinitiatieven”’

‘We staan aan de vooravond van verandering’. Het kunstklimaat wordt gedragen door een indrukwekkend aantal kunstliefhebbers, bestuurders, donateurs en ‘vrienden’ van culturele instellingen. Het wordt tijd dat deze krachten worden gebundeld.

Smithuijsen bepleitte een centrale databank cultuurstatistieken en een (inter)nationale standaardverzameling van argumenten die het belang van een goed kunstklimaat onder woorden brengen. Tot slot nodigde hij iedereen uit om 5 oktober naar het Concertgebouw te komen om kennis te maken met Americans for the Arts. Americans for the Arts (sinds 1960)