Geacht VVD-lid

 

Het kabinet dat nu wordt gevormd, is voornemens om 22% te bezuinigen op cultuur.

Doordat bibliotheken en monumentenzorg gespaard worden, gemeentes en provincies zich meer en meer terugtrekken voor wat betreft cultuurbeleid en tegelijkertijd de BTW verhoogd wordt met 19%, komen de uiteindelijke bezuinigingen nominaal uit op 40 à 50%.

Tegelijkertijd wordt tegen die zelfde cultuursector gezegd om maar meer privaat geld binnen te halen.

En dat in een tijd dat de meeste bedrijven zich terugtrekken.

Begin dit jaar heb ik een grote overzichtstentoonstelling gehad in het Cobra Museum. 23.000 bezoekers en zeer goede reacties van publiek en recensenten.

Een half jaar ben ik bezig geweest met het museum om sponsoren daarvoor te interesseren. Nul resultaat.

Wel heb ik dankzij een subsidie van het Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst daar een grote installatie/beeld kunnen maken, zonder welke deze tentoonstelling niet in die vorm had kunnen plaatsvinden.

Voor deze presentatie heb ik 5000 euro honorarium gekregen van het museum.

Een bedrag dat overigens uiterst royaal is, als je het afzet tegen vergoedingen elders in de cultuursector.

Voor dat bedrag ben ik ca. 5 maanden aan het werk geweest.

Als U nagaat dat mijn vaste lasten voor opslag, verzekeringen en atelier alleen al 850 euro per maand zijn (los van personeel, materialen en privékosten), begrijpt U dat dit op z’n zachts gezegd, niet bepaald te vergelijken is met de beloningen die men normaal gesproken kan factureren in ieder andere tak van het bedrijfsleven.

Voor mij staat vast dat deze maatregelen een rancuneus karakter hebben en wisselgeld is geweest voor de PVV.

Niemand gaat mij wijsmaken dat hier een verstandige afweging aan ten grondslag ligt.

Ik kan dit niet anders interpreteren, dan dat het willens en wetens een manier is, om over de hoofden van kunstenaars heen, met links af te rekenen.

 

Aan dit akkoord heeft Uw partij de VVD medewerking verleent. Uw partij heeft ingestemd om samen te werken met een partij die kunstenaars afschildert als linkse hobbyisten en subsidiesponzen.

Leden van het gerenommeerde Residentie Orkest worden afserveert als een stelletje toeteraars, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

U heeft stilzwijgend hier Uw akkoord aan gegeven, laat staan enig tegengeluid laten horen.

 

Ik ben woest over deze gang van zaken en diep verontwaardigd dat U en vele partijgenoten met U, die ooit pal stonden voor cultuur, nu toestaan dat de cultuur in Nederland grotendeels kapotbezuinigd wordt.

Daarnaast wordt ook verder support voor die sector door Uw partij, moreel en woordelijk nagelaten.

 

Voor mij persoonlijk is het rampzalig en betekent het, dat ondanks mijn succes, mijn toekomst als internationaal opererend kunstenaar, die o.a. is opgenomen in toonaangevende collecties als het Museum of Modern Art in New York en het Stedelijk Museum, uiterst onzeker wordt. Iets dat voor nagenoeg iedereen, die werkzaam is in de cultuursector, opgaat.

 

Hopelijk realiseert U zich, dat wanneer U zich ooit weer in het culturele leven wentelt, dat ik U medeverantwoordelijk houd voor de consequenties die deze draconische maatregelen zullen hebben.

 

Hoogachtend,

 

R. Voerman, Beeldend Kunstenaar, Arnhem