Arnhem direct 2-2011

(…)

1% opslag Kunstbudget (100.000 euro)
De gemeente heeft nu standaard een extra bijdrage van 1% gereserveerd voor het kunstbudget. Dat bedrag is bedoeld als smeerolie en als startkapitaal om projecten van de grond te krijgen. Het college stelt voor om hiermee te stoppen. Maar dat heeft wel gevolgen voor de stad, erkent de gemeente zelf. “Arnhem heeft het imago van een kunststad, kunst in de openbare ruimte maakt dat zichtbaar voor de inwoners. De regeling van 1% toeslag helpt dat imago te versterken, het wegbezuinigen van deze regeling doe afbreuk aan het imago van de stad.”

Lees alles …