http://www.trouw.nl/cultuur/beeldendekunst/article3370175.ece/Wim_Pijbes___Musea_zijn_al_hartstikke_zakelijk.html
[Rijksmuseum] Wim Pijbes : Musea zijn al hartstikke zakelijk 08 jan 11

„Ook het Rijksmuseum ondervindt al de gevolgen. Volgend jaar krijgen we 970.000 euro minder subsidie, oplopend naar 2 miljoen in 2013. Het zal niet meevallen om die gaten te vullen met geld van sponsors. Als de overheid zo agressief snijdt in de kunstsector, voelen bedrijven zich meestal niet geroepen om te hulp te springen.

„Ik word wat mismoedig van de opmerkingen uit de politiek dat we zakelijker moeten worden. Musea zijn al hartstikke zakelijk. Van de overheid verwacht je dat die in ieder geval de voorwaarden schept voor een gezonde kunstsector. Maar ik heb het gevoel dat er nu met haast sarcastisch plezier gesneden wordt.” (..)

„Tot een paar jaar geleden werd Van den Ende niet voor vol aangezien in de kunstwereld. Nu is hij de grote mecenas. Maar ik heb hem altijd al gerespecteerd, omdat hij goed is in zijn vak, het maken van musicals. Daar verdient hij veel geld mee.

„Daarnaast heeft hij ook altijd het algemeen belang willen dienen. In bepaalde in zichzelf gekeerde segmenten van de kunstwereld, waar alleen maar kringgesprekken met gelijkgestemden worden gevoerd, heeft men dat lange tijd niet willen zien. Daar was Van den Ende bij voorbaat verdacht omdat hij zich richtte op het grote publiek.”

„Vooral in de hedendaagse kunst kom je die jongens en meisjes nog tegen. Instituten als het BAK in Utrecht, De Appel in Amsterdam, Witte de With in Rotterdam en ook het Van Abbe Museum in Eindhoven hebben zich naar mijn smaak te veel naar binnen gekeerd.” (..)

„Een voorhoede moet er ook zijn, maar wat heeft die voor zin als die volledig losgezongen is van het publiek?