De ‘elite’ betaalt zich blauw aan subsidies voor jan modaal. Mag ze dan haar kunst behouden? Ze eist de huursubsidie toch ook niet terug? Door Bas Heijne. Eerts in de NRC nu op de Jaap lees meer >>>

‘Jan Modaal
Draai het eens om: wat doorgaat voor de elite betaalt zich blauw aan subsidies die Klamers „gewone man’’ ten goede komen, zonder dat men er zelf deel aan heeft – huursubsidies bijvoorbeeld. Wanneer die zogenaamde elite zich van dezelfde argumenten zou bedienen en op dezelfde hoge toon zijn geld zou terugeisen, zou er schande van gesproken worden. Waarom wordt die zogenaamde elite dan „haar’’ kunst niet gegund? Ze is al op zoveel gebieden solidair met jan modaal.’

‘Kunst laat ons ons bestaan onderzoeken op een manier die zich aan gemakkelijke slogans en frases onttrekt, kunst maakt korte metten met eenduidige beelden van onszelf en de werkelijkheid. Het is de kunst die, in de woorden van de schrijver Henry James, het leven maakt; het is de kunst die ons de middelen verschaft om het bestaan te verkennen door middel van de verbeelding. Lang niet alle kunst is goed, maar er moet nu eenmaal altijd veel slechte kunst gemaakt worden om tot goede kunst te komen.’