NRC 06-12-2010 Liberale fractie in de Eerste Kamer wil kabinetsvoorstel morgen alsnog blokkeren lees alles >>>

nu.nl 7-12-2010 VVD-fractie Eerste Kamer wil btw-verhoging aanpassen (15 minuten eerder stond er ’terugdraaien’)

‘De VVD-senatoren vragen het kabinet niet de btw-verhoging terug te draaien, maar vragen wel te kijken naar het verbreden van indirecte belastingen als de btw, zodat de belasting op arbeid omlaag zou kunnen.’ lees alles >>>

KK: de VVD geeft in ieder geval niet ‘zomaar’ toe -ondanks dat men denkt dat ze uiteindelijk toch toe zullen stemmen..

De VVD ers in de eerste kamer zeggen o.a. bang te zijn voor een ‘chagrijnige samenleving’

Later toegevoegd:

VVD-senator [niet] tegen hoger btw-tarief cultuur 07 dec 10

De VVD heeft tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer zoals verwacht vraagtekens gezet bij de verhoging van het btw-tarief voor de podiumkunsten. Volgens fractievoorzitter Fred de Graaf valt dit niet te rijmen het kabinetsbeleid om kunstenaars minder afhankelijk te maken van de subsidiepot.

Hij riep het kabinet op om maatregelen te nemen om ‘lege zalen’ en een ‘chagrijnige samenleving’ te voorkomen. De Graaf denkt daarbij niet meteen aan het terugdraaien van de verhoging, maar aan andere fiscale maatregelen, zodat de belasting op arbeid omlaag kan. Dat is dan weer gunstig voor werkgevers in de cultuursector, redeneert de senator.

DeTelegraaf : Voorzitter Jos Werner van de CDA-fractie klaagde over „de soms bijna ridicule fixatie op het getal en de soms al te simplistische en populistische formulering van beleid in het regeerakkoord”. Ook had hij het over de „kille, her en der al te populistische en op het individuele belang gerichte woordkeuze uit het regeerakkoord.”

(..) Ook ergerde hij zich aan de „wel erg denigrerende woordkeuze waarmee bezuinigd wordt op kunst en cultuur”. „Dit getuigt van weinig respect voor de grote betekenis van de kunst voor onze beschaving.”