Metro 7-3-2011

‘De rijksoverheid is duizenden kunstwerken uit de eigen collectie kwijt. Een zoekactie in de afgelopen jaren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed binnen de eigen ministeries, musea, gemeenten en provincies heeft tot nu toe teleurstellend weinig opgeleverd. De waarde van de intern uitgeleende kunstwerken wordt geschat op enkele miljoenen.’

Lees alles …