http://www.webregio.nl/* Hilversum gaat huren verhogen 10 dec 10

De gemeente Hilversum verhoogt de huren van panden met een maatschappelijk doel. Toneelverenigingen, peuterspeelzalen, wijkcentra, kinderopvang, kringloopwinkel en kunstenaars moeten volgend jaar in totaal ruim 265.000 euro (netto) extra ophoesten.

Het college wil instellingen op het gebied van cultuur en welzijn voortaan een kostendekkende huur laten betalen. De huidige huren zijn te laag om de exploitatiekosten te dekken. ’Dit leidt tot verkapte subsidie’, aldus het college. (..)

Ambtenaren hebben becijferd dat huurders minimaal 35 euro per vierkante meter moeten neertellen. Dit bedrag geldt voor instellingen die subsidie van de gemeente krijgen of in aanmerking komen voor een bijdrage van rijk of provincie. De overige (niet-gesubsidieerde) gebruikers van gemeentelijke panden gaan gemiddeld honderd euro per m² betalen. (..)

Na aftrek van schoolgebouwen, sportparken, sporthallen en zwembad De Lieberg – die buiten de nieuwe regeling vallen – blijven 32 panden over die de gemeente geheel of gedeeltelijk aan cultuur- of welzijnsinstellingen verhuurt. De ruimten variëren van de 77 m² van toneelvereniging Meervreugde aan de Badhuislaan tot de 2157 m² van Globe, het centrum voor kunst en cultuur aan de Noorderweg.

[]

http://www.bredavandaag.nl/* Breda : PvdA plaatst vraagtekens bij verbouwingssubsidie 10 dec 10

De PvdA vindt 340.000 euro voor de verbouwing van het Centrum voor Beeldcultuur, te veel in deze economisch onzekere tijden. (..)

Het is de PvdA onduidelijk wat voor organisatie het Centrum voor Beeldcultuur inmiddels is geworden. Nog steeds de gemeentelijke instelling zoals vroeger of inmiddels een nieuwe culturele instelling in de stad, vraagt de oppositiepartij zich af. (..)

De kosten van de verbouwing zouden moeten worden terugverdiend door de huur te verhogen, zo staat in het voorstel [van B&W]. De oppositiepartij denkt dat veel huurders niet op de hoogte zijn van de huurverhoging of niet in staat zijn om de verhoging te kunnen financieren. (..)