Statement
Voor te lezen op vrijdag 24 september voorafgaand aan de voorstelling
De afronding van de onderhandelingen voor de vorming van het nieuwe kabinet van VVD
en CDA met gedoogsteun van de PVV lijkt nog slechts een kwestie van tijd.
Hoewel de inhoud van het regeerakkoord en het bijbehorende gedoogakkoord nog niet
bekend zijn lijkt vast te staan dat het nieuwe kabinet van plan zal zijn onevenredig op de
kunst- en cultuurbegroting te bezuinigen. In de wandelgangen wordt gesproken over
bezuinigingen van 220 miljoen euro, ofwel 21% op het kunst- en cultuurbudget.
Dit baart ons grote zorgen.
Uiteraard beseffen wij dat nu op vrijwel alle onderdelen van de rijksbegroting bezuinigd
zal moeten worden, ook de kunst en cultuursector zijn bijdrage zal moeten leveren. En
uiteraard zijn wij en onze vertegenwoordigers bereid constructief met de overheid mee te
denken over de wijze waarop aan deze bijdrage aan de toekomst van Nederland het
meest schadevrij invulling kan worden gegeven. De beoogde coalitie wil 18 miljard
bezuinigen. Dat is zo’n 7% van de totale Rijksbegroting. Drie keer meer vragen aan de
cultuursector is daarmee evident onredelijk.
Onevenredig bezuinigen op kunst en cultuur kunnen en mogen wij niet accepteren.
Vooral ook omdat wat afgebroken wordt vermoedelijk voor altijd verdwijnen zal. De
schade die zal worden aangericht zal zeer groot zijn voor zowel kunstenaars als
instellingen, terwijl het slechts een schijntje oplevert in relatie tot de totale bezuinigingen.
Ook u als publiek zult daar, indien de plannen worden doorgevoerd, ongetwijfeld veel van
gaan merken.
Een orkest of toneelgezelschap met een internationale reputatie is relatief eenvoudig
wegbezuinigd, maar is aanzienlijk moeilijker opnieuw opgericht.
Wij roepen al onze collega’s maar ook ons publiek daarom op zich te verzetten tegen de
voorgenomen bezuinigingen op de kunst en cultuur- en op de mediabegroting.
Stop de culturele kaalslag, voor zij daadwerkelijk begint! Voorkomen is beter dan
genezen.

Download hier de pdf inclusief ondertekening van deelnemende stichtingen organisatie en instellingen (lukt niet mee te copieren)