Nieuwsbank 16-3-2011

De kunstsector bezorgt de provincie Utrecht in geld uitgedrukt een meerwaarde van bijna EUR 1 miljard. Die meerwaarde komt tot uiting in de huizenprijzen. Dat is de uitkomst van het onderzoek van Atlas voor Gemeenten naar het belang van het kunstenaanbod voor de regio Utrecht. (..)

Het levendige kunstklimaat levert alleen al de gemeente Utrecht als populaire woonstad een meerwaarde op van EUR 713 miljoen … Voor Amersfoort kwam Marlet uit op EUR 47 miljoen en voor de hele regio exclusief deze beide steden op EUR 160 miljoen.

En dit is een conservatieve raming, de werkelijke waarde kan wel de helft hoger zijn. Deze waarde heeft betrekking op de huizenprijzen en is exclusief inkomsten in bijvoorbeeld de horecasector. (..)

De provincie investeert jaarlijks EUR 2,8 miljoen in het professionele aanbod van kunst in de regio, waarvan EUR 2,4 miljoen in de stad Utrecht en EUR 0,4 miljoen in Amersfoort. (..) [Atlas voor gemeenten]

Lees alles…