Betreft: Behoud Ontwikkelingsgeld voor beeldend kunstenaars

Aan     : De commissie Kunst en Cultuur van Amsterdam

Oostzaan, 8 maart 2011

Geachte commissieleden,

Op zondag 27 februari luidden beeldende kunstenaars de noodklok

650 kunstenaars gingen Schuilen in het Rijks en bezetten het Rijksmuseum.

Daarom vraagt het PlatformZonderKunstenaarsGeenKunst u het

ONTWIKKELINGSGELD te behouden en uit te breiden.

Van de 2,6 miljoen die Amsterdam uit de Geldstroom BKV ontving,

werd vorig najaar 300.000 euro bestemd voor Ontwikkelingsgeld,

die kunstenaars ruimte biedt om hun vrije werk te kunnen maken.

Daar is schreeuwend behoefte aan.

Toen het AFK de 30 productiebudgetten

verdeelde, meldden zich maar liefst 390 gegadigden!

De situatie van kunstenaars is slechter dan ooit:

In 1985 werd de BKR (BeeldendeKunstenaarsRegeling) in drieën geknipt:

  • Fonds BKVB (BeeldendeKunstBouwkunstenVormgeving)
  • Geldstroom BKV (BeeldendeKunsten Vormgeving)
  • WWIK (WetWerkenInkomenKunstenaars).

Op 1 januari 2009 ging de Geldstroom BKV (was 18 miljoen)

naar 36 grote steden. In Amsterdam en Rotterdam werd

daarvan 600.000 euro gereserveerd als Ontwikkelingsgeld.

Nu blijkt het in Amsterdam om een eenmalige uitkering

te gaan. Er is dus bijna 18 miljoen verdwenen.

In november 2010 werd de WWIK afgeschaft,

waar 2500 jonge kunstenaars van profiteerden.

Weer 25 miljoen minder.

En dan is ook de BTW nog opgehoogd tot 19%.

Van de 130 miljoen gulden die in 1983 in de BKR zat,

resteert slechts 22 miljoen euro in het Fonds BKVB,

waarvan 12 miljoen euro voor beeldend kunstenaars.

Het aantal beurzen is gedaald van 1654 in 1988 tot

263 bij het Fonds BKVB nu, excl. flexibele werkbudgetten. (dit aantal staat nog ter discussie red. 25-5-2011)

Amsterdam, doe hier wat aan! Investeer in uw kunstenaars!

De Geldstroom BKV was afkomstig uit de BKR.

Het was van kunstenaars. Geef het terug aan kunstenaars!

Er was een afspraak dat het Rijk kunstenaarsbeleid

zou voeren en de Gemeenten kunstbeleid.

Maar nu het Rijk de Geldstroom BKV naar de Gemeenten schuift,

krijgen de steden er een verantwoording bij.

Ook Gemeenten moeten een kunstenaarsbeleid voeren.

De Hoofdlijnennota 2009-2012 stelt dat het kunstbudget

moet worden verdeeld op grond van de criteria

Talentontwikkeling, Prachtstad, Laboratorium en Wereldklasse:

  • Talentontwikkeling moet leiden tot ‘cultuurverbondenheid’.

Iedereen moet zich cultureel kunnen ontwikkelen. Dus gaat er geld naar amateurkunst.

  • Prachtstad is het streven om bewoners in de wijken actief bij kunst te betrekken

en de omgeving te verfraaien. Dus gaat er geld naar wijkprojecten en kunst in de openbare ruimte.

  • Wereldklasse wil de culturele metropool Amsterdam zijn internationale concurrentiepositie versterken. Dus gaat er geld naar musea.
  • Laboratorium moet de creatieve industrie stimuleren.

Alleen het belang van de professionele kunstenaar wordt over het hoofd gezien.

Als het Ontwikkelingsgeld verdwijnt, zijn er alleen opdrachten via het AFK (1,2 miljoen),

Verder zijn er bijdragen in atelierkosten, maar zelfs daarbij rommelt het.

Evalueer de Geldstroom BKV en kijk wat er met het geld gebeurt.

Kunstenaars zijn het fundament onder het huis van de kunst.

Zij zijn de leveranciers van de ideeën voor de creatieve industrie.

Zij de producenten van het erfgoed van de toekomst,

die de etalages van de musea moeten vullen.

Zij creeeren de trekpleisters van de toekomst, voor

de 8 miljoen toeristen die Amsterdam bezoeken.

Maar naast economische spin-off en een sociaal bindmiddel.

Biedt kunst ook reflectie en bezinning.

Kunst vertelt ons wie wij zijn.

De kunstenaar werkt vanuit een positie van vrijheid en

dat is een essentieel in een cultuur die gelooft in de vrijheid van het individu.

Daar hangt een prijskaartje aan.

Van de 90 miljoen van het kunstbudget van Amsterdam gaat er via het AFK

slechts 1,2 miljoen naar kunstenaars. Dat is te weinig.

Kunstenaars zijn onderzoekers. Zij hebben tijd en dus geld nodig

om hun vrije werk te maken.

Kunstenaars zijn de boom waar de kunstwereld, de creatieve industrie,

het toerisme en het publiek de vruchten van plukt.

Laten we haar water geven!

Meer Ontwikkelingsgeld!

Met vriendelijke groet,

Namens Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst,

Maria Verstappen, 020-4658318

Anne Berk 075-6846840

Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst

p/a Rietschoot 201

1511 WH Oostzaan

075-6846840

06-12842286