Overzicht 2010 door Norbert Roovers

,,Wij vinden kunst geen linkse hobby, wij vinden kunstsubsidie een linkse hobby”

2010 is het jaar geworden van de PVV-standpunten over kunst & cultuur, ondanks clownesk gedrag van haar cultuur-woordvoerder : Is Martin Bosma het domste kamerlid ooit ? Marcel Hulspas 14 dec 10 – Ook Mozart was van subsidies afhankelijk Bert Natter 15 dec 10 of : PVV’er Bosma ontkent ‘uitglijer’ 14 dec 10.

In de aanloop van gemeenteraads-verkiezingen maakte de partij in De Haag al de cultuur-subidies tot inzet. [“ Halvering budget“].

Voor de Tweede Kamer had de partij als programma : “We houden de subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar kunstsubsidies schaffen we af.” [ Internet -Verkiezingsprogram PVV].

Met de verkiezingen kwam de PVV tevoorschijn als derde partij in Nederland.

In de eind-formatie werd de rijksbegroting gemiddeld met 8% gekort; voor de kunsten & cultuur was men bereid tot een korting van bijna 40%. (in-dachtig de PVV-woorden : erfgoed uitgezonderd). [ allle maatregelen op een rijtje].

En daarmee is de PVV de winnaar geworden op het gebied van bezuinigen op Kunst en cultuur : zelfs de uitgestelde btw-verhoging moest op persoonlijke instemming van de PVV leider rekenen.

De feiten op een rijtje :

– De btw-verhoging voor de podiumkunsten gaat per 1 maart 2011 in : alleen kaartjes die nog vóór 1 maart worden gekocht voor voorstellingen ná 1 juli mogen nog met 6 procent btw over de toonbank. [[onduidelijke berichtgeving]] [vergelijk 3voor12.vpro.nl : [fiscale woordvoerder Min. Van Financiën :] ‘Wie in het nieuwe jaar de gang naar het kaartenloket maakt voor een evenement na 1 juli, moet daarover wel het hoge belastingtarief afdragen’.

– ook de BTW op nieuwe kunst-voorwerpen gaat omhoog gaat van 6 naar 19%; wel blijft de marge-regeling in tact.

– Het Muziek Centrum voor de Omroep wordt niet gesloten, maar zwaar in subsidie gekort; mogelijk is dat nèt de redding voor het Metropole Orkest en het Groot Omroepkoor;

– Het 3e net van de Publieke Omroep blijft, maar omroepen mogen minder internet-sites & themakanalen in de lucht houden;

– Staatssecretaris Zijlstra wil vanaf 2015 jaarlijks 200 miljoen euro bezuinigen op de cultuurbegroting. Tot die tijd worden de subsidieverlagingen geleidelijk opgevoerd, te beginnen met 41 miljoen in 2011;

– Geen orkest, museum of toneelgezelschap is na 2013 nog zeker van subsidie. Wie als kunstinstelling geld van het Rijk wil ontvangen wordt straks getoetst op criteria als: ‘voldoende’ publiek, ondernemingszin, interessant zijn voor kinderen en jongeren, en een programma of collectie van (inter)nationale betekenis ;

– het kabinet belooft meer aandacht te zullen schenken aan de ‘verdiencapaciteit van de cultuur’ maar schaft tegelijk de WWIK evenals de goede-doelen-aftrek af. Wel moet er een ‘Geefwet’ komen die giften van particulieren fiscaal aftrekbaar maakt.

Onderwijl kwamen er vele berichten dat de sponsor-markt door de crisis niet goed funktioneert : Filantroop zijn is bijna een vak Marjan Sax  15 dec 10 – Cultuursector krijgt nauwelijks sponsorgelden 11 dec 10 – SponsorRing 2010 : Categorie Kunst niet uitgereikt 03 dec 10. Zelfs de meest succesvolle kunstinstellingen, zoals het Concertgebouworkest en de Nederlandse Opera, slagen er tot nu toe niet in om meer dan 5 procent van hun totale inkomsten uit sponsoring te halen.

– de Jongeren cultuurkaart wordt afgeschaft in 2012; net als bij de btw-verhoging & de WWIK mochten effectiviteits-studies niets uithalen;

– de regionale historische centra worden gede-centraliseerd : het Rijkt draait zijn financiering terug, de provincies dienen het gat te dekken. zie bijv. Zeeuws Archief of de Groninger Archieven ;

– onderwijl blijkt dat culturele voorzieningen met horeca in de historische binnensteden voor 30 % de grondprijs verklaren en bijgevolg is er ook een hausse in city-marketing berichten : Tilburg moet zich profileren met cultuur 17 dec 10 –  In Heerlen investeren ze juist in cultuur 24 nov 10 –   Provincie investeert € 2,5 miljoen in creatief Venlo Q4 23 dec 10; zelfs onze culturele marketing over de grens draagt bij tot ons BNP;

Tot slot, is er nog het stapel-effekt : diverse rijkskortingen (op bijv. Gemeentefonds), provinciale kortingen plùs gemeentelijke bezuinigingen brengen bijv. lokale blibliotheken in het nauw en snakken kleinere podia en theatergroepen naar lucht; gevreesd moet worden dat in de gemeentelijke begrotingen van 2012 de grootste klappen gaan vallen;

Norbert Roovers, 27 december 2010, editor van Nieuws over Bezuinigingen op Kunst en Cultuur

PS Vraagje : omdat alle bezuinigingen vooral erg veel zzpers zullen betreffen, is er een grotere kans op ‘stil vertrek’. Zoudt U willen bijhouden wanneer in uw omgeving een theatergroep ‘vermindert’ of een podium ‘versobert’ dan wel verdwijnt en dergelijke zaken ? Graag een berichtje aan mij.
Norbert Roovers
Galerie Witteveen – Keizersgracht 538 – 1017 EL Amsterdam
t. 020 – 623 96 84  /  dinsdag t/m zaterdag : 12:00 – 17:30 uur
Over Kunst & Bezuinigingen
Kunst & Bezuinigingen : Nieuwsoverzicht