Volkskrant 10-11-2010 Opinie Evelien Tonkens

Subsidie voor cultuur kan alleen verdedigd worden op basis van een visie op betere versus slechtere cultuuruitingen. Zelfs kunst en cultuur zijn van overheidswege gereduceerd tot consumptiegoederen. Als voldoende (rijke) mensen een cultuuruiting waarderen, blijft deze vanzelf bestaan, redeneert de regering. Is er te weinig koopkrachtige vraag naar, dan verdwijnt een cultuuruiting. Voor producten waar te weinig vraag naar is, is op de markt geen plaats. De verdediging van cultuursubsidies is echter nog armoediger.’ Lees meer >>>