Telegraaf 20-12-2010 Ook Europees wil Zijlstra kunstondernemers    20 dec 10

Het stimuleren van cultureel ondernemerschap en publiekprivate samenwerking in de kunstsector. Staatssecretaris 
Halbe Zijlstra (Cultuur) roept de Europese Commissie op om qua cultuurbeleid deze koers te varen. (..)

Die commissie had hem gevraagd advies te geven over het zogenoemde Cultuurprogramma, waarvoor voor de periode 2014-2020 een nieuwe editie moet worden opgesteld. Het Cultuurprogramma is het voornaamste fonds van de Europese Unie ter ondersteuning van kunst en culturele projecten. (..)

Zo bracht [Zeilstra] eerder naar buiten dat culturele instellingen die weinig publiek trekken geen subsidie meer krijgen. (..)

„Ik geef in de brief aan de commissie aan geen voorstander te zijn van nieuwe activiteiten, maar meen juist dat er meer ruimte moet komen voor grotere projecten met een meerjarig perspectief. Mobiliteit van kunstenaars en collecties dient wel een prioriteit te blijven."

„In het huidige programma 2007-2013 gaat het om een betrekkelijk klein budget: 400 miljoen euro, dat over een periode van zeven jaar wordt verdeeld over de 35 deelnemende landen", (..) „Het ligt in de verwachting dat de begroting voor het volgende Cultuurprogramma in elk geval niet ruimer zal uitvallen."

In 2010 subsidieerde de commissie 25 Nederlandse organisaties die actief zijn in internationale culturele samenwerkingsprojecten. Daarvan ontvingen achttien organisaties een kortlopende subsidie. Zeven organisaties zijn actief in meerjarige projecten met een looptijd van drie tot vijf jaar. Deze organisaties ontvingen in 2010 in totaal ruim 900.000 euro aan subsidies.