NWO 4-2-2011

Onderzoeksprogramma Science4Arts versterkt Nederlandse positie in kunstrestauratie en natuurwetenschappen.

Over Science4Arts
Kunstwerken ondergaan allerlei veranderingen in de loop van de tijd. Denk aan veranderingen in de chemische en fysische dynamiek van het object, bijvoorbeeld omdat de verf verkleurt of de ondergrond verweert. Maar ook in de betekenis, inhoud en de context: bijvoorbeeld omdat het werk oorspronkelijk deel uitmaakte van een groter geheel. Het programma Science4Arts richt zich daarbij zowel op oude kunst als op moderne en hedendaagse kunst, waar installaties, conceptuele kunst en nieuwemedia-kunst nieuwe vragen opwerpen voor conservatoren.’

Lees alles …