Rijksoverheid.nl
nieuwsbrief-cultuur-en-media
21-3-2011

Per Email ontvangen:

De Nieuwsbrief Cultuur en Media wordt gebruikt om u te informeren over ontwikkelingen op het gebied van cultuur en media.

Voorwoord van staatssecretaris Zijlstra

 

In het cultuurbeleid staan we voor een forse omslag, die in het teken staat van minder afhankelijkheid van de overheid en meer particulier initiatief. Het is tijd voor een nieuw evenwicht tussen politiek en cultuur, en tussen cultuur en publiek. De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor een culturele basisinfrastructuur in Nederland, maar door de bezuinigingen zal die hoe dan ook kleiner worden. We willen meer overlaten aan private partijen en publiek sterker bij cultuur betrekken: als bezoeker, maar ook als liefhebber die bereid is om cultuur te ondersteunen.

Lees meer

Mogelijk eerder duidelijkheid over cultuursubsidies

Het nieuwe systeem van rijkssubsidies voor cultuur wordt mogelijk niet in 2014, maar al in 2013 van kracht. Culturele instellingen krijgen zo een jaar eerder duidelijkheid over hun rijkssubsidie. Ook zou de vierjarige subsidiecyclus van het Rijk dan blijven aansluiten bij die van gemeenten en provincies. Het kabinet heeft dit voorgesteld aan de Tweede Kamer. De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Zet alvast in uw agenda: Conferentie Cultuur in Beeld, de kunst van het ondernemen op 18 mei 2011

Op 18 mei 2011 organiseert de stichting Cultuur en Ondernemen samen met het ministerie van OCW een conferentie over ondernemerschap en mecenaat in de cultuursector.

Lees meer

Cultureel ondernemerschap: het Scheepvaartmuseum

Op 17 februari bezocht staatssecretaris Halbe Zijlstra het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, dat sinds 2007 wordt gerestaureerd. Hij maakte er kennis met de directie en kreeg uitleg over de aanpak van de renovatie. Daarna stond een bezoek aan het depot, ontworpen door Liesbeth van der Pol, en een rondleiding over de bouwplaats op het programma.

Lees meer

Creatieve industrie een van de topsectoren

Op 4 februari maakte minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) namens het kabinet de hoofdpunten van het nieuwe bedrijfslevenbeleid bekend. Het kabinet heeft de creatieve industrie tot een van de negen topsectoren benoemd.

Lees meer

Kalender

In de komende periode verschijnt informatie die voor de cultuursector van belang is.

Lees meer