Dependance Derde Wal van museum Le Secet is in 2012 verzelfstandigd!

Rijnder Kamerbeek is de curator voor de dependance van Museum Le Secet in Nijmegen.
Aansluitend bij de doelstellingen van de 3e wal zal hij vooral jongere kunstenaars vragen werk te maken en te tonen in het museum.

Collectief 3e Wal organiseert en faciliteert werkperiodes voor jonge (kunst)enaars. Zij worden uitgenodigd voor tentoonstellingsseries die de 3e Wal zelf initieert. 3e Wal heeft echter meer, een uitgebreid gastenprogramma maakt 3e Wal een dynamische tentoonstellingsruimte jonge kunstenaars uitgedaagd nieuw werk te maken. 3e Wal stelt haar ruimte ter beschikking voor onderzoek, experiment, nieuw werk en samenwerkingen.

Collectief Derde Wal /// Dependance Le Secet /// Waalbandijk 22,  Nijmegen

profile_pic